Gå videre til innhold
Romerike Kulturbrønn får støtte til lyd- og lysutstyr til forestillinger med barn og unge. (Foto: Hilde Mehlum)
Romerike Kulturbrønn får støtte til lyd- og lysutstyr til forestillinger med barn og unge. (Foto: Hilde Mehlum)

Nyhet -

162 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver


6,3 millioner kroner fordeles på 162 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Sparebankstiftelsen DNB søknadsordning for støtte på inntil 50.000 kroner hadde søknadsfrist 1. september. Pengestøtten gis til organisasjoner og lag, og går til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, lydutstyr, oppussing av grendehus og rasteplasser i skogen.

Stiftelsen mottok 383 søknader innen fristen, og nå får 162 prosjekter støtte. Det tilsvarer cirka 42 prosent av søknadene.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Neste søknadsfrist er 1. desember.

Sjekk om du kan søke på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350