Fra stolpejakt til judo - fem prosjekter får støtte

Nyheter   •   okt 29, 2020 09:15 CET

15 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på fem prosjekter.

199 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

Nyheter   •   okt 22, 2020 10:05 CEST

7,4 millioner kroner fordeles på 199 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Fra bueskyting til musikkstudio for ungdom – åtte prosjekter får støtte

Nyheter   •   okt 06, 2020 08:13 CEST

24,4 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på åtte prosjekter.

En plan for å åpne, utvikle og verne Nasjonalgalleriet

Nyheter   •   sep 24, 2020 13:15 CEST

Publikumsaktiviteter på grunnplanet, ny inngang fra Tullinløkka og utvikling av et tilbud byen ikke har fra før er blant forslagene til hvordan Nasjonalgalleriet kan brukes fremover.

Håper flere benytter muligheten til å søke støtte

Pressemeldinger   •   aug 27, 2020 08:00 CEST

Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte innen 1. september til prosjekter for barn og unge på Østlandet. Stiftelsen planlegger å dele ut i overkant av 700 millioner kroner til ulike prosjekter i 2020.

Fra dansevandringer til skolehager – 14 prosjekter får støtte

Nyheter   •   jul 07, 2020 08:37 CEST

​62 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 14 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

231 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

Nyheter   •   jun 25, 2020 08:00 CEST

​9,5 millioner kroner fordeles på 231 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

​28 fritidstiltak får støtte for at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet

Pressemeldinger   •   jun 22, 2020 09:05 CEST

Frivillige organisasjoner på Østlandet i samarbeid med skoler og bibliotek tildeles nå 13,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å skape fritidsaktiviteter for barn og unge. Målet er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet.

Nye medlemmer til Sparebankstiftelsen DNBs styrende organer

Nyheter   •   jun 19, 2020 09:30 CEST

Nylig ble det gjennomført valg til styret og generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB.

Offentlig oppnevnte representanter til generalforsamlingen

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ. Den består av 15 offentlig oppnevnte representanter, og 16 representanter valgt av og blant DNBs kunder.

Fylkestingene på Østlandet (der tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter) har oppnevnt følgende representanter til generalforsamlingen fra juni 2020:

 • Torunn Skottevik, Akershus
 • Brita Skallerud, Akershus
 • Liv Gustavsen, Akershus
 • Ole Kristian Kaurstad, Akershus (vara)
 • Lise Hagen Rebbestad, Akershus (vara)
 • Thomas Fosen, Buskerud
 • Bjørn Tore Ødegården, Buskerud
 • Sadi Emeci, Buskerud (vara)
 • Cecilie Agnalt, Østfold
 • Leif Eriksen, Østfold
 • Håkon Tolsby, Østfold (vara)
 • Kjetil Stålesen, Oslo
 • Torger Ødegaard, Oslo
 • Marion Godager Tveter, Oslo
 • Arvid Ellingsen, Oslo (vara)
 • Lisbet Natland, Oslo (vara)
 • Bergljot Oldre, Oppland
 • Truls Gihlemoen, Oppland
 • Erik Winther, Oppland (vara)
 • Ellen Eriksen, Vestfold
 • Steinar Gullvåg, Vestfold
 • Lise-Marie Sommerstad, Vestfold (vara)
 • Sigvald Oppebøen Hansen, Telemark
 • Nikolai Boye, Telemark (vara)

Se fullstendig oversikt over medlemmene i generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/generalforsamlingen

Styret i Sparebankstiftelsen DNB

Lisa Mari Watson, som er daglig leder i Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, og har vokst opp i Hallingdal, ble av generalforsamlingen valgt som nytt styremedlem i Sparebankstiftelsen DNB. 

Dette var et suppleringsvalg for Kari Olrud Moen, som trådte ut av styret i forbindelse med at hun ble utnevnt som statssekretær i Finansdepartementet.

Styret i Sparebankstiftelsen DNB består dermed av følgende medlemmer:

 • Nils Øveraas, styreleder
 • Erling Lae, nestleder
 • Anne Beate Hovind
 • Karl Moursund
 • Nils Gerhard Nilsen
 • Birgit Røkkum Skarstein
 • Lisa Mari Watson

Se også: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/styret

Valgkomiteen

Generalforsamlingen gjenvalgte følgende medlemmer til valgkomiteen:

 • Bente Lier (leder av valgkomiteen)
 • Trond "Kurte" Andreassen
 • Loveleen Rihel Brenna
 • Ellen Eriksen
 • Thomas Fosen
 • Gro Hommo
 • Kjersti Linnerud
 • Torger Ødegaard

​Nylig ble det gjennomført valg til styret og generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer »

Fra «Oppdrag fuglekasse» til skolesjakk – 13 prosjekter får støtte

Nyheter   •   jun 15, 2020 09:00 CEST

74,2 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 13 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • mfku@snjpakkrecrbasqnkuqstrcifqrterulsjzenjn.nmuoat
 • +47 911 04 123

Om Sparebankstiftelsen DNB

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Ved opprettelsen i 2002 fikk Sparebankstiftelsen DNB to oppgaver:
Være en stabil og langsiktig eier i DNB
Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

Adresse

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
 • Norway