Gå videre til innhold
Bø Fiskelag gir elever på Bø ungdomsskole en smak av friluftslivet, og får støtte til telt med ovn. (Foto: Arnhild Siljan)
Bø Fiskelag gir elever på Bø ungdomsskole en smak av friluftslivet, og får støtte til telt med ovn. (Foto: Arnhild Siljan)

Nyhet -

186 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

7,9 millioner kroner fordeles på 186 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Sparebankstiftelsen DNBs søknadsordning for støtte på inntil 50.000 kroner hadde søknadsfrist 15. november. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere behandlingstid enn stiftelsens ordinære lokale søknadsordning.

Stiftelsen mottok 466 søknader innen fristen, og nå får 186 prosjekter støtte. Det tilsvarer 40 prosent av søknadene.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til organisasjoner og lag, til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser og klubbhus, lydutstyr og gapahuker.

Nye muligheter fremover

Kjenner du til et prosjekt som trenger støtte? Neste søknadsfrist er 1. februar.

Les mer på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350