Gå videre til innhold
Numedal Middelaldersenter får støtte til utstyr til etablering av et ungdomsverksted, hvor deltakerne får jobbe med håndverksteknikker som treskjæring, neverfletting og smiing. (Foto: Maj-Lis Bogstrand Mogen).
Numedal Middelaldersenter får støtte til utstyr til etablering av et ungdomsverksted, hvor deltakerne får jobbe med håndverksteknikker som treskjæring, neverfletting og smiing. (Foto: Maj-Lis Bogstrand Mogen).

Nyhet -

237 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

9,5 millioner kroner fordeles på 237 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Sparebankstiftelsen DNB mottok 494 søknader om inntil 50.000 kroner innen fristen 1. desember, og nå får 237 prosjekter støtte. Det tilsvarer 48 prosent av disse søknadene.

Søknader om inntil 50.000 kroner har raskere behandlingstid enn øvrige søknader, og derfor får disse svar nå. Alle de øvrige søknadene som ble sendt innen 1. desember får svar innen april.

Tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Det gis støtte til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, lydutstyr, oppussing av grendehus og rasteplasser i skogen.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Neste søknadsfrist er 1. april.

Sjekk om du kan søke på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350