Gå videre til innhold
Hvalfangstmuseet (Vestfoldmuseet IKS) får støtte til miljø- og kunstformidling for barn og unge. Bildet er fra en workshop i regi av kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen. (Foto: Prestgaard/Andersen)
Hvalfangstmuseet (Vestfoldmuseet IKS) får støtte til miljø- og kunstformidling for barn og unge. Bildet er fra en workshop i regi av kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen. (Foto: Prestgaard/Andersen)

Nyhet -

279 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver


12,1 millioner kroner fordeles på 279 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Sparebankstiftelsen DNBs søknadsordning for støtte på inntil 50.000 kroner hadde søknadsfrist 1. mai. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere behandlingstid enn stiftelsens ordinære lokale søknadsordning.

Stiftelsen mottok 661 søknader innen fristen, og nå får 279 prosjekter støtte. Det tilsvarer cirka 42 prosent av søknadene.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til organisasjoner og lag, til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, lydutstyr, oppussing av grendehus og rasteplasser i skogen.

Nye muligheter fremover

Kjenner du til et prosjekt som trenger støtte? Neste søknadsfrist er 1. september.

Sjekk om du kan søke på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350