Gå videre til innhold
Tildelingen til prosjektet Liv og Røre, i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, ble markert på Vestsiden skole i Porsgrunn, hvor Liv og røre har vært en del av skolehverdagen til elever og lærere i flere år. (Foto: Kristine Mellefoss)
Tildelingen til prosjektet Liv og Røre, i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, ble markert på Vestsiden skole i Porsgrunn, hvor Liv og røre har vært en del av skolehverdagen til elever og lærere i flere år. (Foto: Kristine Mellefoss)

Nyhet -

Fra bueskyting til musikkstudio for ungdom – åtte prosjekter får støtte

24,4 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på åtte prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Økt lærelyst: Liv og Røre, i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, er et fireårig program som skal bidra til bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og som skal skape et godt grunnlag for læring for alle barn og unge i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen får 12 millioner kroner til programmet, som skal foregå i barnehagene og på skolen. Stiftelsen har tidligere støttet prosjektet Røre i Viken og tidligere Østfold, som er et liknende prosjekt.

Pedagogiske ressurser for å fremme livsmestring og sosial kompetanse: Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger forsker blant annet på tidlig innsats for livsmestring og sosial kompetanse. Kunnskapen fra forskningen skal omsettes til praktisk bruk i barnehagene, og nå får senteret 2,25 millioner kroner i støtte til innholdsproduksjon av pedagogiske ressurser.

Musikkstudio for ungdom: Røde Kors Fellesverket skal utvide tilbudet de har i samarbeid med Hiphop 101, om gratis tilbud for ungdom med studio og opplæring i musikkproduksjon. De får 890.000 kroner for å utvide tilbudet til Fellesverket Sandvika og til å forme et konsept som kan spres til flere av fritidsklubbene til Røde Kors landet over.

IDRETT OG LEK

Økt tilbud i Amerikansk fotball: Norges Amerikanske Idretters Forbund skal sette i gang et flerårig prosjekt for å heve ungdomstilbudet innen amerikansk fotball. De får 2,5 millioner kroner til prosjektet, som inkluderer utstyrspakker til klubbene, trenerveiledning og etablering av nye lag.

Trenerutvikling for bueskyttere: Norges Bueskytterforbund ønsker å utvikle trenerne og tilbudet i lokalmiljøene og får 1,5 millioner kroner til et treårig prosjekt med å heve trenerkompetansen i klubbene.

Utvikling av unge ledere i norsk idrett: Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité får 900.000 kroner til et treårig prosjekt for å utvikle flere unge ledere i norsk idrett.

KUNST OG KULTUR

Mentorprogram: Limpi, Lillehammer Institute of Music Production and Industries, er en høyskoleutdanning for unge musikkprodusenter, låtskrivere og artister. Skolen har tidligere fått støtte til å utstyre studioer og scene. Nå får de 1,5 millioner kroner til et mentorprogram, som er en integrert del av utdanningen og som gjennomføres av internasjonalt anerkjent artister.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Forbedrer sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden: Norges Jeger- og Fiskerforbund skal gjennom et treårig prosjekt reparere og restaurere gyte- og oppvekstområder for sjøørreten i Oslofjorden. De skal kartlegge tilstanden i gytebekker og lette vandringsmulighetene for fisken. De skal også utvikle informasjons- og læremateriell til bruk ved kursing av frivillige, og til aktiviteter for barn og unge. Forbundet får 2,9 millioner kroner til prosjektet.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123