Gå videre til innhold
Økologisk Norge får støtte til å etablere flere skolehager på Østlandet. Bildet er fra etableringen av skolehagen på Nordby skole i Ås. (Foto: Eva Birgitta Hollander/Heia Folk).
Økologisk Norge får støtte til å etablere flere skolehager på Østlandet. Bildet er fra etableringen av skolehagen på Nordby skole i Ås. (Foto: Eva Birgitta Hollander/Heia Folk).

Nyhet -

Fra dansevandringer til skolehager – 14 prosjekter får støtte

62 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 14 prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

NATUR OG FRILUFTSLIV

Sjønært friluftsliv: DNT Oslo og Omegn vil bidra til at enda flere får gleden av attraktive turmål ved Oslofjorden. De skal tilgjengeliggjøre steder hvor folk kan overnatte med tilrettelegging for aktiviteter som padling og roing. Til prosjektet får de 21,6 millioner kroner.

Skolehager til flere skoler: I 2019 etterspurte Økologisk Norge ti skoler i Viken som ønsket hjelp til å etablere en skolehage, og fikk støtte til dette fra Sparebankstiftelsen DNB. Interessen var stor og det ble raskt klart at det var rom for mange flere. Nå får Økologisk Norge 11,9 millioner kroner til etablering av 30 nye skolehager på Østlandet.

«Oslofjorden danser»: For å skape økt oppmerksomhet rundt og bidra til at enda flere oppdager og benytter seg av naturen rundt Oslofjorden skal Panta Rei Danseteater invitere til dansevandringer langs fjorden. Profesjonelle dansere skal samarbeide med lokale kultur- og friluftslivsaktører. Panta Rei Danseteater får 3 millioner kroner til prosjektet, som kalles «Oslofjorden danser».

Saltvannsakvariet i Drøbak pusses opp: Drøbak Akvarium, som årlig har mer enn 40.000 besøkende, har igangsatt en omfattende rehabiliteringsprosess. De får nå i overkant av 2,5 millioner kroner til oppgradering av lokalene og utstillingen.

Skolering i klimautfordringer og -løsninger: Zeroakademiet er et ettårig program for unge deltakere fra politikk, næringsliv og akademia der de får kunnskap om løsninger og utfordringer knyttet til klimaspørsmål. Miljøstiftelsen Zero har tidligere fått støtte til akademiet og får nå 1,95 millioner kroner til videreføringen.

Ferieaktiviteter for barn og unge: Feriesentrene Eidene, Merket og Haraldvigen, i regi av Røde Kors, tilrettelegger for læring, opplevelser og aktiviteter for barn og unge knyttet til sjø, skog og fjell. Nå får de 1 million kroner til aktivitetsutstyr som blant annet inkluderer robåter, kanoer og kajakker.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Digitalt formidlingsverktøy for museer: Museene i Akershus (MiA) skal i samarbeid med KulturIt, Østfoldmuseene og Anno museum utvikle ViritueltMuseum. Alle museene som i dag bruker DigitaltMuseum vil dermed få en ny plattform for digital formidling, som også gjør dem i stand til å treffe publikum utenfor museene. MiA får 11,6 millioner kroner til prosjektet

Pilotprosjekt for nærmiljøhus: Den fredede Biermannsgården på Sagene fra 1700-tallet ble i sin tid testamentert bort og eies av De Biermannske Legater, med plikt til at det skal drives barne- og ungdomsarbeid her. Skoler og andre institusjoner for barn har holdt til her gjennom årene. Nå har flere aktører, deriblant SoCentral, Økologisk Norge og Drivhuset, gått sammen om et pilotprosjekt med mål om at Biermannsgården skal bli et nærmiljøhus fylt av aktiviteter for barn og unge. Til prosjektet får de 780.000 kroner.

Bibler på utstilling: Nordisk bibelmuseum er et nyetablert museum i kvadraturen i Oslo. De har en stor samling bibler, som også viser hvordan boken og boktrykkerkunsten kom til Norge og Norden. Museet får 690.000 kroner til montre og klimaanlegg, for å kunne ta vare på kulturarven.

Krigsseilernes historie: Museumsskipet D/S Hestmanden skal sommeren 2021 seile langs hele norskekysten og formidle krigsseilernes historie. I over 25 havner skal skoleelever få undervisning ombord. Vest-Agder-museet får 450.000 kroner til utstillingen og undervisningsopplegget.

«Flukt, håp, frihet»: I nettutstillingen «Flukt, håp, frihet» skal personlige fortellinger om tvangsevakueringen fra Troms og Finnmark under andre verdenskrig formidles. Utstillingen skal også kunne brukes av andre museer, som i samarbeid med skoler, kan samle historier fra lokalmiljøet og fylle nettutstillingen med ytterligere innhold. Alta Museum får 75.000 kroner til nettutstillingen og undervisningsopplegg.

KUNST OG KULTUR

Mer danseglede: Gjennom prosjektet TILT har Panta Rei Danseteater over flere år sørget for at mange på Østlandet får delta i og oppleve dansekunst, gjennom å involvere lokale kunst- og kulturaktører, lag og foreninger. Nå får Panta Rei 6 millioner kroner til å videreføre TILT over tre år med både dansetiltak for og med barn og talentutvikling for dansekunstnere.

IDRETT OG LEK

Unngå idrettsskader: Portalen skadefri.no veileder idrettsutøvere og andre i hvordan du forebygger skader. Norges Idrettshøgskole har tidligere fått støtte til utviklingen av nettstedet og får nå 685.750 kroner til teknisk oppgradering.

Kompetansesamling for para-aktivitet: Norges Skytterforbund vil samle klubber som driver eller vil starte tilbud for skyttere med funksjonshemminger, og får 152.000 kroner til kompetansesamling for para-aktivitet.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123