Gå videre til innhold
«Oppdrag fuglekasse», i regi av Norges Naturvernforbund, Miljøagentene og Norsk Ornitologisk Forening, har siden 2017 resultert i bygging av mer enn 4000 fuglekasser. Nå får de støtte til videreføring av prosjektet. (Foto: Helge Viken)
«Oppdrag fuglekasse», i regi av Norges Naturvernforbund, Miljøagentene og Norsk Ornitologisk Forening, har siden 2017 resultert i bygging av mer enn 4000 fuglekasser. Nå får de støtte til videreføring av prosjektet. (Foto: Helge Viken)

Nyhet -

Fra «Oppdrag fuglekasse» til skolesjakk – 13 prosjekter får støtte

74,2 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 13 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

 • Kunst og kultur
 • Natur og friluftsliv
 • Nærmiljø og kulturarv
 • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

NATUR OG FRILUFTSLIV

Kommunikasjonsutstyr til redningsskøytene: Redningsskøytene betjenes av både frivillige og sjøansatte som bidrar til å redde liv og gi assistanse på sjøen, og i tillegg gir barn og unge opplæring i sjøvett. For å sikre god kommunikasjon mellom redningsskøytene og andre nødetater får Redningsselskapet nå 4 millioner kroner til nytt kommunikasjonsutstyr.

«Oppdrag fuglekasse»: Norges Naturvernforbund, Miljøagentene og Norsk Ornitologisk Forening står bak «Oppdrag fuglekasse» som siden 2017 har resultert i 100 fuglekasseverksteder, bygging av mer enn 4000 fuglekasser og stort engasjement for fugler. Prosjektet har tidligere fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB og får nå 1,39 millioner kroner til videreføring i tre nye år.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Videreføring av håndverkstradisjoner: Fortidsminneforeningen setter i gang prosjektet "Håndlag" hvor de skal sørge for at unge håndverkere rekrutteres og får kompetanse innen tradisjonshåndverk. Foreningen har tidligere fått støtte til prosjektet "Kulturminner for alle", som også innebærer økt kompetanse innen tradisjonshåndverk. Erfaringene herfra skal videreføres i «Håndlag», og Fortidsminneforeningen får 15 millioner kroner til prosjektet.

Pro bono-arbeid: Prospera organiserer folk som vil jobbe frivillig for sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner, og kan bidra innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, kommunikasjon og coaching. Prospera får nå 3,5 millioner kroner slik at 12 organisasjoner årlig kan få bistand fra slike frivillige team, i tre år fremover.

Demokrati og ungt medborgerskap: Norsia Tenker Tanker (NTT) skal støtte opp under et forskningsprosjekt som springer ut fra myndighetenes ønske om å styrke ungt medborgerskap. De skal gjennomføre tiltak på skoler og i ungdomsråd i fem kommuner på Østlandet, med mål om å styrke de unges deltagelse og medborgerskap, og får 1,5 millioner kroner til prosjektet.

Restaurering av dronningens barndomshjem: Dronning Sonjas barndomshjem ble flyttet til Maihaugen i 2015, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Her gjøres et omfattende arbeid for å tilbakeføre huset slik det var da dronningen bodde der. Nå skal 2. etasje fullføres og kjelleren med kjellerstue og garderobe, toalett og gang skal restaureres. Lillehammer Museum får 900.000 kroner til gjennomføringen.

Formidling av fangearkivet: Nettstedet fanger.no inneholder en oversikt over 44.000 nordmenn som var i fangenskap under andre verdenskrig. Stiftelsen Arkivet får nå 260.000 kroner til å lage et undervisningsopplegg i tilknytning til arkivet som kan brukes av skoleklasser.

IDRETT OG LEK

Skolesjakk: Norges Sjakkforbund har siden 2015 tilbudt sjakkundervisning til skoler, via sjakklubbene, med både lokale og nasjonale skoleturneringer. Sparebankstiftelsen DNB har støttet tilbudet siden starten, og nå får sjakkforbundet 4 millioner kroner til å gjennomføre Skolesjakken i to nye år.

Selvbetjente løsninger for BUA: Stiftelsen har gjennom mange år gitt støtte til fritidsutstyr til utlånsordninger. Nå vil BUA sette i gang et pilotprosjekt for å utvikle selvbetjente løsninger til sine utlånssentraler. BUA får 700 000 kroner til prosjektet.

KUNST OG KULTUR

Helhetlig modell for talentutvikling: Artistic Excellence (ArtEx) er Talent Norges arena for å bygge og dele kunnskap om talentutvikling på tvers av genre. Det forener alle Talent Norges satsinger og består av mentorering, coaching og fagsamlinger. Til ArtEx for årene 2021, 2022 og 2023 får Talent Norge 6.177.699 kroner.

Kunstnerfelleskap og formidling: Atelier Kunstnerforbundet (AKF) ble opprettet som et pilotprosjekt av Kunstnerforbundet i 2018, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Her tilbys unge kunstnere atelier og inngår i et fellesskap. I tillegg har de et omfattende formidlingsprogram som besøkes av blant andre skoleelever, forskere, pensjonistgrupper, kunstsamlere og kuratorer fra inn- og utland. Nå får Kunstnerforbundet 1,8 millioner kroner til å videreføre Atelier Kunstnerforbundet fra 2021-2023.

Utstilling av verk av kvinnelige kinesiske kunstnere: Utstillingen "Female Identities in Chinese Contemporary Art" som skal vises på Lillehammer Kunstmuseum er den første store museumsutstillingen utenfor Kina som har fokus på kvinnelige kinesiske kunstnere født i perioden 1960-1990. Museet får får 1,5 millioner kroner til utstillingen.

Tildelinger til Program for unge utøvere innen klassisk musikk og folkemusikk 2021-2023:

Sparebankstiftelsen DNB har over flere år støttet tiltak som bidrar til at unge utøvere får inspirasjon av musikere på høyt nivå. Målet er å skape neste generasjons musikere og musikkentusiaster innen klassisk musikk og folkemusikk.

Nå gis følgende tildelinger, som for perioden 2021 til 2023 vil bidra til gjennomføring av nærmere tusen aktiviteter, i et bredt samarbeid mellom kulturskoler, utdanningsinstitusjoner, frivillige musikkorganisasjoner og profesjonelle ensembler.

 • De unges orkesterforbund får 6.825.000 kroner til ensemblestøtte, mestermøter, ung dirigent og komponistprogram.
 • Norsk ressurssenter for klassisk musikk får 900.000 kroner til kurs Valdres sommersymfoni, og 1.710.000 kroner til rekrutteringsprogram Instrumenter i fokus.
 • Voksenåsen sommerakademi får 1,2 millioner kroner til Komposisjon og kammerprogram.
 • Det norske kammerorkester får 600.000 kroner til mestermøter og mentorprogram.
 • Ungdomssymfonikerne får 750.000 kroner til ensemblestøtte.
 • Oslo Quartet Series får 600.000 kroner til mestermøter og mentorprogram.
 • Konstknekt får 300.000 kroner til mestermøter og mentorprogram.
 • Senter for tidligmusikk får 375.000 kroner til ensemblestøtte og mestermøter.
 • FolkOrg får 5,4 millioner kroner til rekrutteringsprogram folkemusikk og folkedans.
 • Barratt Due Musikkinstitutt får 2,2 millioner kroner til mestermøter i regi av Senter for talentutvikling.
 • Norges Musikkorps Forbund får 6,9 millioner kroner til ensemblestøtte, mestermøter, ung dirigent og dirigentnettverk.
 • Ung i kor får 5,4 millioner kroner til ensemblestøtte, mestermøter, ung dirigent og komponistprogram.
 • Norsk Komponistforening får 1,5 millioner kroner til komponistprogram.
 • Det Norske Jentekor får 600.000 kroner til ensemblestøtte.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123