Gå videre til innhold
Stolpejakten er lavterskel orientering, hvor alle kan delta gratis. Nå får Foreningen Stolpejakten støtte til å videreutvikle tilbudet, med mål om enda flere stolpejegere. (Foto: Stolpejakten Gjøvik)
Stolpejakten er lavterskel orientering, hvor alle kan delta gratis. Nå får Foreningen Stolpejakten støtte til å videreutvikle tilbudet, med mål om enda flere stolpejegere. (Foto: Stolpejakten Gjøvik)

Nyhet -

Fra stolpejakt til judo - fem prosjekter får støtte

15 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på fem prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

NATUR OG FRILUFTSLIV

Mer stolpejakt: Stolpejakten er lavterskel orientering, hvor orienteringslag og andre arrangører setter ut stolper, og alle kan delta gratis. I 2020 arrangeres Stolpejakten i 110 kommuner landet rundt, og har nærmere 180 000 deltakere. Sparebankstiftelsen DNB har også tidligere støttet tiltaket, og nå får Foreningen Stolpejakten 4,11 millioner kroner til å videreutvikle tilbudet, med mål om enda flere stolpejegere.

Fremtidens klimahelter: Spire har utviklet skoleprosjektet «Fremtidens klimahelter» hvor elevene får opplæring i hvordan de blant annet kan bli mer handlekraftige og bruke egen påvirkningskraft. Nå ønsker de å videreutvikle prosjektet til å omfatte videregående skoler, og får 450.000 kroner til dette.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Utstillingslokaler og undervisningsrom: Senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter (HL-senteret) skal utvide formidlingen med et nytt tilbygg. Til utstyr og tilpasning av utstillingslokalene, samt møteplass for undervisning, får senteret nå 6,4 millioner kroner.

IDRETT OG LEK

Flere judotrenere: Norges Judoforbunds prosjekt «Judotrenerløftet» har som mål å skape flere og bedre ungdomstrenere, og Judoforbundet får 2,5 millioner kroner til prosjektet. Forbundet har tidligere fått støtte til et prosjekt for å hindre frafall blant ungdom innen sporten.

Utendørs flerbruksflater: Norges bandyforbund har tidligere fått støtte til å etablere utendørs flerbruksflater som egner seg både for innebandy og annen aktivitet. Åtte anlegg kom raskt på plass rundt om i Norge, men flere anlegg etterspørres, og nå får forbundet 1,6 millioner kroner til å etablere ytterligere flerbruksflater på Østlandet.

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123