Gå videre til innhold
St. Hallvard-guttene fikk støtte til portabelt lysanlegg i 2022 (Foto: Katrine Lunke)
St. Hallvard-guttene fikk støtte til portabelt lysanlegg i 2022 (Foto: Katrine Lunke)

Nyhet -

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. april

Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge på Østlandet innen 1. april. Stiftelsen planlegger å dele ut mer enn 1 milliard kroner til ulike prosjekter i 2023.

Korps, speidere, idrettsforeninger og andre organisasjoner og foreninger som bidrar til glede for barn og unge har siden 2002 mottatt store og små beløp i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I 2023 skal stiftelsen dele ut mer penger enn noensinne. Neste søknadsfrist er 1. april.

Stiftelsen støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge under 25 år.

– Vi får inn mange søknader, og det er vi glade for. Men vi tror fortsatt det er flere som ikke kjenner til denne muligheten for å få realisert viktige prosjekter for lokalmiljøet, sier André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen støtter prosjekter innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Lokale søknader kan komme fra organisasjoner og foreninger på Østlandet, siden stiftelsen ble opprettet med sparebankmidler som opprinnelig kommer fra dette området.

– Enda viktigere i år

Ifølge en undersøkelse gjort av Senter for samfunnsforskning sank aktiviteten i frivillige organisasjoner i pandemien, og hver tredje organisasjon sliter med å rekruttere nye medlemmer. Mange opplever også at inntektene har gått ned, mens utgiftene har vært stabile.

– Vi frykter at mange lag og foreninger i løpet av pandemien har mistet viktige nøkkelpersoner. Muligheten til å søke økonomisk støtte til prosjekter kan være avgjørende for å få i gang aktiviteten igjen, sier Støylen.

Emner

Regions

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350