Gå videre til innhold
Hallagerbakken skoles FAU fikk i 2018 støtte til «Fredagsklubb» på Holmlia i Oslo. Det ble starten på en trygg og populær møteplass i nærmiljøet for elever fra femte til sjuende trinn, drevet av frivillige foreldre. (Foto: Sverre Chr. Jarild)
Hallagerbakken skoles FAU fikk i 2018 støtte til «Fredagsklubb» på Holmlia i Oslo. Det ble starten på en trygg og populær møteplass i nærmiljøet for elever fra femte til sjuende trinn, drevet av frivillige foreldre. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Pressemelding -

39 fritidstiltak får støtte for at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet

Frivillige organisasjoner på Østlandet i samarbeid med skoler og bibliotek tildeles nå i overkant av 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å skape fritidsaktiviteter for barn og unge. Målet er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet.

Se prosjektene som får tildelt pengestøtte

- Vi støtter opp om fritidsaktiviteter der barn og unge får holde på med ting de liker og mestrer, og hvor de blir en del av et fellesskap, sier Linn C. Lunder, som er ansvarlig for formålsområdet Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektene som støttes har til felles at tiltaket skal foregå på skoler eller biblioteker på Østlandet og at de er åpne og tilgjengelige for alle. Skoler og biblioteker er valgt som arenaer fordi disse når bredt ut og gir flere muligheten til å delta.

- Når aktiviteten skjer på et sted der foreldre, barn og ungdom allerede har en tilknytning, blir tilbudet mer tilgjengelig og bedre kjent. Skolen og biblioteket er også i barnas nærmiljø. Korte avstander betyr mye for at alle skal ha muligheten til å delta, sier Lunder.

Det er også et krav at tre organisasjoner eller grupperinger skal samarbeide om prosjektet, og at minst én av disse er en frivillig organisasjon.

- Vi ser at fellesskapet styrkes når det skapes relasjoner mellom flere grupperinger i lokalsamfunnet. Vi tror også at når organisasjoner utenfor skolen og biblioteket er med på prosjektet, sørger de for at flere får høre om tilbudet og at flere kan delta, sier Lunder.

Videre er det et krav at barn og unge skal være involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til.

- Ved at målgruppen selv er involvert i planleggingen, økes muligheten for at tiltaket blir relevant og attraktivt. Dessuten vil de unge medvirkerne være viktige ambassadører for aktiviteten, sier Lunder.

De 39 prosjektene som får støtte er svært varierte både når det gjelder type tiltak, tildelingsbeløp og samarbeidspartnere.

For å bidra til å styrke barn og unges tilhørighet vil Sparebankstiftelsen DNB:

  • Støtte eksisterende og nye arenaer knyttet til skole og bibliotek, der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke kompetansen sin.
  • Stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet.
  • Sette søkelyset på frivillighetens rolle for å skape tilhørighet for flere i lokalsamfunnet, og utforske hvordan denne rollen kan styrkes.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Linn C. Lunder

Linn C. Lunder

Leder for Nærmiljø og kulturarv +47 928 10 052
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123