Gå videre til innhold
Kulturhjerte i Lillehammer er en av organisasjonene som får støtte denne høsten. (Foto: Vivian Haverstadløkken)
Kulturhjerte i Lillehammer er en av organisasjonene som får støtte denne høsten. (Foto: Vivian Haverstadløkken)

Pressemelding -

​453 tiltak for barn og unge får pengestøtte

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 106 millioner kroner fordelt på 453 lokale prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde.

Stiftelsen mottok 1242 søknader innen fristen 1. september. 36,5 prosent av søknadene tildeles nå støtte. De tildelte beløpene varierer fra 5000 kroner til nesten 4 millioner kroner.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt Ringsaker kommune.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål. Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til blant annet etablering av lekeplasser og treningsanlegg, utbedring av samlingsplasser og klubbhus, instrumenter, utlånsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter tiltak som bidrar til engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

- Vi er opptatt av å skape gode møteplasser i lokalmiljøet, og å støtte opp om det gode frivillige arbeidet som gjøres rundt omkring i organisasjoner og lag. Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Nye muligheter fremover

Neste søknadsfrist er 1. februar. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350