Gå videre til innhold
Nøklevann ro- og padleklubb får blant annet støtte til å utvikle og utbedre anlegget ved Nøklevann. (Foto: NRPK)
Nøklevann ro- og padleklubb får blant annet støtte til å utvikle og utbedre anlegget ved Nøklevann. (Foto: NRPK)

Pressemelding -

463 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 294,7 millioner kroner fordelt på 463 store og små prosjekter.

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Søknadsfristen var 1. desember, og 42 prosent av søknadene er innvilget.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

- Det er stor variasjon både i mottakere og prosjekter som får støtte. Det viktige for stiftelsen er å bidra til det organisasjonene selv er opptatt av, og som de mener har god effekt på lokalmiljøet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Blant prosjektene som får støtte er tiltak som bidrar til nye møteplasser, til utlånsutstyr, flere fritidsaktiviteter, opplæring i håndverk, mer kunstformidling for barn og unge og til kompetanseløft for ledere og trenere. Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

De tildelte beløpene varierer fra 45 000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles WWF Verdens Naturfond som i samarbeid med Sabima, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet skal styrke folks kunnskap om skogen og mobilisere flere til å bli bedre kjent med og bruke skogen mer.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Kategorier

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 9,7 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350