Gå videre til innhold
Nordre Follo kulturskole får støtte til å videreutvikle festivalen Dansens Dager i Nordre Follo, for å løfte det lokale dansemiljøet. (Foto: Odd Inge Rand)
Nordre Follo kulturskole får støtte til å videreutvikle festivalen Dansens Dager i Nordre Follo, for å løfte det lokale dansemiljøet. (Foto: Odd Inge Rand)

Pressemelding -

498 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 318,4 millioner kroner fordelt på 498 store og små prosjekter på Østlandet.

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet.

43 prosent av søknadene som kom inn til fristen 1. september har fått tildelt midler.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

– Vi er imponert over alle de flotte initiativene som settes i gang av gode krefter til beste for barn og unge. Nå gleder vi oss til å følge prosjektene fremover, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

I denne runden gis det støtte til prosjekter som bidrar til lettere tilgjengelig utstyr, mer allsidige idrettsanlegg, sosial gaming, mer kunstformidling for barn og unge, økt kunnskap om klima og miljø, tilrettelegging for flere naturopplevelser, formidling av lokalhistorie, ivaretakelse av håndverkstradisjoner, bærekraftig oppgradering av møteplasser og mye mer.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger, skoler og FAU, fritidsklubber, orkestre, frivilligsentraler og turlag.

De tildelte beløpene varierer fra 20.000 kroner til 29,5 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Viken idrettskrets til utvikling av aktivitet i «mellomrommet», det vil si tidsrommet mellom skoledag og organisert fritidsaktivitet.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. april, 1. september og 1. desember.

Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med mer enn 10 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350