Gå videre til innhold
Nesodden sykkelklubb har laget sykkelpark i slalåmbakken. Nå får de støtte til utvidelse av terrengsykkelløypa i Brattbakken. (Foto: Katrine Lunke)
Nesodden sykkelklubb har laget sykkelpark i slalåmbakken. Nå får de støtte til utvidelse av terrengsykkelløypa i Brattbakken. (Foto: Katrine Lunke)

Pressemelding -

502 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 414,7 millioner kroner fordelt på 502 store og små prosjekter.

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. 38 prosent av søknadene som kom inn til fristen 1. april har fått tildelt midler.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

– Vi er imponert over alle de flotte initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene. Stiftelsen kan bidra med pengestøtte, men det er frivillige organisasjoner og andre gode krefter som får tingene til å skje, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

I denne runden er det gitt støtte til prosjekter som bidrar til flere skolehager, mindre matsvinn, flere turmål der folk bor, økt kunstformidling for barn og unge, flere muligheter for barn og unge til å drive med håndverk, økt gjenbruk og ombruk, nye møteplasser i nærmiljøet, mer musikkglede, flere gode trenere og ledere og mye mer.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere, musikkorps, frivilligsentraler, barneteatergrupper og turlag.

De tildelte beløpene varierer fra 20.000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Stiftelsen Christian Radich til et etterlengtet vedlikeholdsløft for seilskuta. Skoleskipet er blant annet arena for livsmestringsprogrammet «Windjammer», med mål om å forhindre utenforskap.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Kategorier

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med mer enn 10 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350