Gå videre til innhold
Bjørnholt videregående skole i Oslo får støtte til utstyr for videreutvikling av skolehagen. (Foto: Abbey Marie Tovshus Schneider)
Bjørnholt videregående skole i Oslo får støtte til utstyr for videreutvikling av skolehagen. (Foto: Abbey Marie Tovshus Schneider)

Pressemelding -

553 lokale tiltak på Østlandet får støtte

Sparebankstiftelsen DNB tildeler i overkant av 112 millioner kroner fordelt på 553 prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde.

40 prosent av de 1362 søknadene som kom innen fristen 1. september har dermed fått støtte.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert fylke (pdf-filer):

De tildelte beløpene varierer fra 3000 kroner til 2,5 millioner kroner, med et gjennomsnittlig beløp på 208.000 kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Fordeling per støtteområde

Prosent av tildelingsbeløp fordelt på formålsområdene til Sparebankstiftelsen DNB:

  • Idrett og lek: 45%
  • Kunst og kultur: 25%
  • Nærmiljø og kulturarv: 18%
  • Natur og friluftsliv: 12%

Stiftelsens prioriterte målgruppe er barn og unge opp til 25 år.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Stiftelsen støtter prosjekter som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag.

Ny sjanse 1. februar

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 4,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123