Gå videre til innhold
Telemark Kunstmuseum, som er en del av Norsk Industriarbeidermuseum, får støtte til prosjektet «Kunst for kids», hvor barn får innblikk i ulike kunstneriske uttrykk og temaer. (Foto: Maria Flaten)
Telemark Kunstmuseum, som er en del av Norsk Industriarbeidermuseum, får støtte til prosjektet «Kunst for kids», hvor barn får innblikk i ulike kunstneriske uttrykk og temaer. (Foto: Maria Flaten)

Pressemelding -

568 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 373,7 millioner kroner fordelt på 568 store og små prosjekter.

Organisasjonene som får støtte nå, har søkt innen fristen 1. april 2024. 47 prosent av søknadene ble innvilget.

Det gis støtte til aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Det er stor variasjon når det gjelder både mottakere og prosjekter som får støtte. I denne runden gis det blant annet tildelinger til prosjekter som bidrar til lettere tilgjengelig utstyr, vedlikehold av stier, håndverksaktiviteter, lokale møteplasser, korpsaktivitet og mye mer.

– Vi fikk inn svært mange gode søknader denne gangen, og det har vært spennende å få innsikt i initiativer som foregår rundt omkring i lokalmiljøene. Nå ser vi vi frem til å følge prosjektene, sier Inger-Lise Larsen, konstituert direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, kulturskoler, teaterlag, velforeninger, musikkorps, skoler og FAU-er.

De tildelte beløpene varierer fra 20.000 kroner til 24 millioner kroner. Den største tildeling går til det landsdekkende prosjektet UngYtring2030 i regi av Norsk PEN i samarbeid med Human-Etisk Forbund og Norges institusjon for menneskerettigheter. Dette er et femårig prosjekt som skal bidra til å styrke unges evne til å benytte ytringsfriheten i praksis.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og foreninger oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. I 2024 har stiftelsen endret til løpende søknadsfrist for beløp til og med 50.000 kroner. Det betyr at søknaden kan sendes inn nå, og svaret kommer i løpet av 6 til 8 uker etter innsendingen.

Hvis søknaden gjelder beløp over 50 000 kroner, er neste søknadsfrist 1. september.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,6 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 45 sparebankstiftelser.  

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med mer enn 11,5 milliarder kroner til allmennyttige formål. For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde: Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune. Stiftelsen støtter også landsomfattende og nasjonale tiltak.  

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350