Gå videre til innhold
Valdres Gatebil får støtte til Garasjin, et mekkverksted for ungdom. (Foto: Garasjin)
Valdres Gatebil får støtte til Garasjin, et mekkverksted for ungdom. (Foto: Garasjin)

Pressemelding -

783 tiltak for barn og unge får pengestøtte

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 147,5 millioner kroner fordelt på 783 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde. 

Stiftelsen mottok 2080 søknader innen fristen 1. februar. 37 prosent av søknadene tildeles nå støtte. De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 2,5 millioner kroner.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål. Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til blant annet etablering av lekeplasser og aktivitetsanlegg, utbedring av grendehus og klubbhus, instrumenter, utlånsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Opprettholder aktivitetsnivået tross usikre inntekter

- Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Midlene fra stiftelsen bidrar til å støtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøene, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

- Derfor har stiftelsen lagt vekt på å opprettholde sitt aktivitetsnivå, til tross for at det nå er usikkert om vi mottar utbytte fra DNB i 2020. Selv uten den forventede inntekten, har styret valgt å gjøre en rekordstor tildeling for en lokal søknadsrunde, fremholder han.

Nye muligheter fremover

Stiftelsen har flere søknadsordninger tilgjengelig. Første søknadsfrist er allerede 15. mai.

Se alle stiftelsens søknadsordninger.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Pressekontakt

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123