Gå videre til innhold
FAU på Tøyen skole får støtte til å gjøre nærskogen Ola Narr på Tøyen til et tursted. Sammen med fagfolk skal de tilrettelegge for at barnehage- og skolebarn i lokalmiljøet bruker og blir glad i det lille skogholtet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)
FAU på Tøyen skole får støtte til å gjøre nærskogen Ola Narr på Tøyen til et tursted. Sammen med fagfolk skal de tilrettelegge for at barnehage- og skolebarn i lokalmiljøet bruker og blir glad i det lille skogholtet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Pressemelding -

98 millioner til 550 lokale tiltak på Østlandet

Sparebankstiftelsen DNB tildeler i overkant av 98 millioner kroner fordelt på 550 lokale prosjekter på Østlandet.

Dette er det største beløpet stiftelsen noensinne har bidratt med i en lokal tildelingsrunde. Stiftelsen mottok også rekordmange søknader - 2049 søknader - denne runden.

De tildelte beløpene varierer fra 2.240 kroner og til 4 millioner kroner, med et gjennomsnittlig beløp på 179.000 kroner.

Se oversikten (pdf) over hvilke tiltak som får støtte.

Fordeling per støtteområde

Prosent av tildelingsbeløp fordelt på formålsområdene til Sparebankstiftelsen DNB:

  • Nærmiljø, idrett og lek: 44%
  • Kunst og kultur: 23%
  • Natur og friluftsliv: 24%
  • Kulturminner og historie: 9%

Stiftelsens prioriterte målgruppe er barn og unge opp til 25 år.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å skape gode møteplasser, bidra til mer aktivitet og at flere opplever tilhørighet. Stiftelsen støtter frivillige organisasjoner som gjennomfører ideer og tiltak til glede for nærmiljøet. Tiltakene som får støtte skal være til glede for mange, ha et perspektiv utover dagen i dag, involvere frivillige og bidra til engasjement, aktivitet og fellesskap.

Eksempler på hva pengene går til i denne tildelingsrunden er: Tilrettelegging av friluftsarenaer, utstyr til koding og elektronikkverksteder, skolegårdsprosjekter, lyd-, lys- og sceneutstyr, etablering av kjøkkenhage, kjelkehockey og kulturminneformidling.

Ny sjanse 1. september

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Related links

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 4,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123