Gå videre til innhold

Pressemelding -

Avlyser «Verdens Kuleste Dag»

Arrangementet «Verdens Kuleste Dag» avlyses i 2020 som følge av koronasituasjonen. Den gratis aktivitetsdagen for barn og unge på Akershus festning skulle etter planen avholdes lørdag 5. september.

Verdens Kuleste Dag arrangeres av Sparebankstiftelsen DNB og samler årlig 20 – 30.000 mennesker til aktiviteter tilrettelagt av ulike organisasjoner. Alle organisasjonene som deltar med aktiviteter har fått økonomiske bidrag av Sparebankstiftelsen DNB.

- Det er med tungt hjerte at vi i denne situasjonen må kansellere Verdens Kuleste Dag. Et så stort arrangement vil dessverre ikke kunne la seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Men vi gleder oss til å igjen kunne invitere neste år. Vi kommer sterkt tilbake, sier Marcus Christensen, ansvarlig for Verdens Kuleste Dag i Sparebankstiftelsen DNB.


Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Marcus Holven Christensen

Marcus Holven Christensen

Pressekontakt Ansvarlig for Verdens Kuleste Dag +47 928 19 077