Gå videre til innhold
Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB (t.v.) og Egil Matsen, som begynner i stillingen som administrerende direktør i september 2024. (Foto: Sparebankstiftelsen DNB)
Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB (t.v.) og Egil Matsen, som begynner i stillingen som administrerende direktør i september 2024. (Foto: Sparebankstiftelsen DNB)

Pressemelding -

Ny direktør ansatt i Sparebankstiftelsen DNB

Egil Matsen skal lede en av Norges største pengeutdelende stiftelser, som årlig deler ut over 1 milliard kroner til samfunnsnyttige formål, og forvalter bokførte verdier for 22,5 milliard kroner.

Matsen er ansatt av stiftelsens styre. Han begynner i stillingen som administrerende direktør i september 2024, og etterfølger André Støylen som nå er daglig leder i Amediastiftelsen.

Matsen er samfunnsøkonom og kommer fra stillingen som professor ved Handelshøyskolen NTNU. Tidligere var han daglig leder i Forte Fondsforvaltning og før det var han visesentralbanksjef i Norges Bank fra 2016 til 2020. Matsen ledet Koronakommisjonen, som ble oppnevnt for å gjennomgå og trekke lærdom fra Covid-19-utbruddet i Norge (Del 2, NOU 2022:5). Han er i dag rådsmedlem i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, og styremedlem i Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og i KLP.

Matsen er 55 år gammel, og oppvokst i Elverum. Han er utdannet Dr. oecon (samfunnsøkonomi) fra Norges Handelshøyskole.

– Vi har lagt stor vekt på å ansette en leder som forstår hvilken betydning stiftelsen har i det norske samfunnet, og som kan sørge for at det gode arbeidet som er gjort over mange år blir videreført på en solid måte. Med Egil Matsen får vi en trygg og stødig leder som sammen med fagekspertene i administrasjonen kan håndtere de områdene vi tildeler midler til. Samtidig har han en unik erfaring knyttet til finansforvaltningen og håndteringen av eierskapet i DNB, sier Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB.

– Sparebankstiftelsen DNB har muligheten til å gjøre en forskjell for mange gjennom støtte til gode formål. Jeg ser frem til å videreføre det gode arbeidet sammen med fagekspertene internt og samarbeidspartnere innen de ulike fagområdene, sier Egil Matsen.

Kontaktpersoner:

Egil Matsen, tlf.: 951 86 769, e-post: matsen.egil@gmail.com

Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB. Tlf.: 928 97 084, e-post: nilsoveraas@me.com

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 45 sparebankstiftelser.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med mer enn 11,5 milliarder kroner til allmennyttige formål. For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune. Stiftelsen støtter også landsomfattende og nasjonale tiltak.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350