Gå videre til innhold
"1. Fredrikstad speidergruppe" får støtte til solcelleprosjekt på speiderhytta. Unge speiderledere som går på tekniske linjer på videregående skole skal være med og gjennomføre prosjektet. (Foto: Hans Jacob Sandberg).
"1. Fredrikstad speidergruppe" får støtte til solcelleprosjekt på speiderhytta. Unge speiderledere som går på tekniske linjer på videregående skole skal være med og gjennomføre prosjektet. (Foto: Hans Jacob Sandberg).

Pressemelding -

Over 500 tiltak for barn og unge får pengestøtte

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 127 millioner kroner fordelt på 557 lokale prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert fylke (pdf-filer):

Stiftelsen mottok 1684 søknader innen fristen 1. september. 33 prosent av søknadene tildeles støtte.

De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 5 millioner kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Pengestøtte til meningsfylte aktiviteter for barn og unge

- Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Pengestøtten bidrar til å understøtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøet rundt omkring på Østlandet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder.

Fordelingen av tildelinger per formålsområder:

  • Kunst og kultur: 21 %
  • Natur og friluftsliv: 21 %
  • Nærmiljø og kulturarv: 22 %
  • Idrett og lek: 36 %

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Stiftelsen støtter prosjekter som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag.

Ny sjanse 1. februar

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350