Gå videre til innhold
Festiviteten Kulturhus i Mysen får støtte til en flerbruksscene, til glede for blant annet de unge talentene fra den lokale kulturskolen.
Festiviteten Kulturhus i Mysen får støtte til en flerbruksscene, til glede for blant annet de unge talentene fra den lokale kulturskolen.

Pressemelding -

Rekordtildeling til 703 lokale tiltak på Østlandet

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 123,5 millioner kroner fordelt på 703 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde.

Dette er det høyeste beløpet som noen gang har blitt delt ut i en lokal tildelingsrunde, og det høyeste antall søknader som er innvilget.

Stiftelsen mottok 1978 søknader innen fristen 1. februar. 35,6 prosent av søknadene tildeles støtte.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert fylke (pdf-filer):

De tildelte beløpene varierer fra 3.500 kroner til 2,5 millioner kroner. 16 prosjekter får tildelinger på over 1 million kroner. Målt i kroner pr innbygger i stiftelsens bidragsområde på Østlandet utgjør tildelingene i gjennomsnitt 49 kroner pr innbygger.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Aktiviteter for barn og unge

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder.

Fordelingen av tildelinger per formålsområder:

  • Kunst og kultur: 20,5 millioner kroner
  • Natur og friluftsliv: 31,5 millioner kroner
  • Nærmiljø og kulturarv: 31,8 millioner kroner
  • Idrett og lek: 39,8 millioner kroner

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Stiftelsen støtter prosjekter som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag.

Ny sjanse 1. september

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123