Gå videre til innhold

Pressemelding -

Resultatet av kundevalget til generalforsamlingen

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. Nå har DNB-kundene stemt frem sine kandidater.

Generalforsamlingen er det øverste organet i Sparebankstiftelsen DNB, og består av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter (Østlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de øvrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byråd på Østlandet.

Kundene har deltatt i valget via DNBs nett- og mobilbank og valget har foregått i hele mars.

Den nyvalgte generalforsamlingen trer i kraft fra generalforsamlingsmøtet 24. mai 2022, og er valgt for fire år.

Resultatet av kundevalget

Resultat av kundevalget til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB 2022:

Valgdistrikt Akershus

Loveleen Rihel Brenna, Jessheim

Nina Kolbjørnsen, Snarøya

Synne Rønning, Sofiemyr

Vara:

Jørn Holme, Hosle

Kristoffer Holm, Skjetten

Valgdistrikt Buskerud

Kari-Anne Hille Valla, Kongsberg

Siri Nodland, Drammen

Vara:

Tom Erling Søgård, Drammen

Valgdistrikt Oppland

Hallgrim Hansegård, Danebu

Kjersti Linnerud, Gjøvik

Vara:

John Are Lindstad, Lillehammer

Valgdistrikt Oslo

Andrés Francisco D'Silva, bydel Gamle Oslo

Aysel Yesiltas, bydel Søndre Nordstrand

Hawa Muuse, bydel Grünerløkka

Vara:

Signe Lindbråten, bydel Østensjø

Veslemøy Rysstad, bydel Nordstrand

Valgdistrikt Telemark

Einar Ask, Siljan

Vara:

Anne Snarteland, Fyresdal

Valgdistrikt Vestfold

Anita Miric, Sandefjord

Kari-Lise Kirsebom, Tolvsrød

Vara:

Geir Magne Rørvik, Nøtterøy

Valgdistrikt Østfold

Cathrine Rød Gundersen, Trøgstad

Gunhild Rosnes, Rygge

Vara:

Trond Kurte Andreassen, Rolvsøy

Valgdistrikt Resten av landet

Hilde Grimstad, Tromsø

Vara:

Jakob Mæland, Kristiansand

Mer om styrende organer i Sparebankstiftelsen DNB

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350