Gå videre til innhold
André Støylen har vært administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB siden 2014, og styreleder i Amedia siden 2016. I løpet av våren blir han daglig leder i Amediastiftelsen på heltid. (Foto: Katrine Lunke)
André Støylen har vært administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB siden 2014, og styreleder i Amedia siden 2016. I løpet av våren blir han daglig leder i Amediastiftelsen på heltid. (Foto: Katrine Lunke)

Pressemelding -

Sparebankstiftelsen DNB gir Amediastiftelsen selvstendig rolle som medieeier og allmennyttig stiftelse

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 388,5 millioner kroner for å utvikle Amediastiftelsen som en selvstendig, allmennyttig stiftelse som blant annet kan støtte journalistikk og medieutvikling.
André Støylen blir i løpet av våren daglig leder i Amediastiftelsen på heltid.

Amediastiftelsen ble opprettet av Sparebankstiftelsen DNB i 2016 for å eie aviskonsernet Amedia. Kjøpet av konsernet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette lånet er senere omgjort til en låneramme til Amedia, og utgjør for tiden 388,5 millioner kroner. Disse midlene – og ansvaret for låneforpliktelsen til Amedia – overføres nå til Amediastiftelsen. Etter denne transaksjonen vil det ikke lengre være noen økonomiske bånd mellom Sparebankstiftelsen DNB og Amediastiftelsen/Amedia.

– Vi ønsker å gi Amediastiftelsen en tydeligere rolle, og vise at den er uavhengig av Sparebankstiftelsen DNB. Ved å tilføre midler og en dyktig leder, gir vi Amediastiftelsen de beste forutsetninger for å utvikle seg til en viktig, selvstendig kraft i samfunnet, sier Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB.

Støylen blir leder

André Støylen har vært administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB siden 2014, og styreleder i Amedia siden 2016. I løpet av våren blir han daglig leder i Amediastiftelsen på heltid.

– Kjøpet av Amedia og opprettelsen av Amediastiftelsen er den oppgaven som har engasjert meg mest i min tid i Sparebankstiftelsen DNB. Jeg gleder meg til å kunne bruke all min tid til tiltak som styrker lokalavisene, journalistikk og ytringsfrihet. Lokalmediene er en viktig del av Norges demokratiske infrastruktur, sier André Støylen.

Styret i Sparebankstiftelsen DNB igangsetter en prosess for å finne Støylens etterfølger som direktør.

Kontaktpersoner:

André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB,
Mobil: 950 69 536
Epost: andre.stoylen@sparebankstiftelsen.no

Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB,
Mobil: 928 97 084
Epost: nilsoveraas@me.com

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med mer enn 10 milliarder kroner til allmennyttige formål.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536