Gå videre til innhold
Lier Bygdetun har fått støtte til å etablere et autentisk gårdstun fra 1800-tallet ved å videreføre kunnskap om tradisjonshåndverk til en yngre generasjon. Nå ønsker Sparebankstiftelsen DNB seg nye prosjekter å støtte. (Foto: Katrine Lunke)
Lier Bygdetun har fått støtte til å etablere et autentisk gårdstun fra 1800-tallet ved å videreføre kunnskap om tradisjonshåndverk til en yngre generasjon. Nå ønsker Sparebankstiftelsen DNB seg nye prosjekter å støtte. (Foto: Katrine Lunke)

Pressemelding -

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. september

Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge på Østlandet innen 1. september. Stiftelsen planlegger å dele ut mer enn 1 milliard kroner til ulike prosjekter i 2023.

Velforeninger, amatørteatre, idrettslag og andre organisasjoner og foreninger som bidrar til glede for barn og unge har siden 2002 mottatt store og små beløp i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I 2023 skal stiftelsen dele ut mer penger enn noensinne. Neste søknadsfrist er 1. september.

Stiftelsen støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

– Søknadsmengden vokser stadig, og det er vi glade for. Men vi tror fortsatt det er flere som ikke kjenner til denne muligheten for å få realisert viktige prosjekter for lokalmiljøet, sier André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen støtter prosjekter innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Lokale søknader kan komme fra organisasjoner og foreninger på Østlandet, siden stiftelsen ble opprettet med sparebankmidler som opprinnelig kommer fra dette området.

Nærmest uendelige muligheter

Sparebankstiftelsen DNB støttet i underkant av 3 000 prosjekter i 2022. Gapahuker, danseforestillinger, skateramper og mye mer fikk støtte. Det er ingen begrensninger for hvor stort beløp man kan søke om.

– Vi ønsker at organisasjoner og frivillige skal søke støtte til det de er opptatt av. Involver barn og unge i lokalmiljøet, engasjer frivillige og finn samarbeidspartnere. Sannsynligheten er stor for at det er et prosjekt vi kan støtte, sier Støylen.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 9,7 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350