Gå videre til innhold
Kulturgruppa i FAU ved Sinsen skole får støtte til sitt initiativ til bruk av skolebiblioteket som møteplass utenom skoletiden, i samarbeid med Sinsen skole, FAU i Sinsen barnehage og Sinsen Kulturhus. (Foto: Elever ved Sinsen skole)
Kulturgruppa i FAU ved Sinsen skole får støtte til sitt initiativ til bruk av skolebiblioteket som møteplass utenom skoletiden, i samarbeid med Sinsen skole, FAU i Sinsen barnehage og Sinsen Kulturhus. (Foto: Elever ved Sinsen skole)

Pressemelding -

Styrker arbeidet for at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet

Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek tildeles pengestøtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å skape fritidsaktiviteter for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB utlyste tidligere i år støtteordningen "Arenaer for tilhørighet" for å bidra til at barn og unge treffes og får brukt ferdighetene sine. Nå er de første tildelingene gjort. 40 ulike prosjekter på Østlandet får til sammen i overkant av 18,8 millioner kroner.

Se prosjektene som får tildelt pengestøtte

- Vi støtter opp om fritidsaktiviteter der barn og unge får holde på med ting de liker og mestrer, og hvor de blir en del av et fellesskap, sier Linn C. Lunder, som er ansvarlig for formålsområdet Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektene som støttes har til felles at tiltaket skal foregå på skoler eller biblioteker og at de er åpne og tilgjengelige for alle.

Det er også et krav at tre organisasjoner eller grupperinger skal samarbeide om prosjektet. Av disse skal det være et bibliotek eller en skole og minst én frivillig organisasjon

- Kravet om samarbeid med frivillige aktører skiller denne støtteordningen fra mange andre, men vi ser at fellesskapet styrkes når det skapes relasjoner mellom flere grupperinger i lokalsamfunnet. Vi tror også at når organisasjoner utenfor skolen og biblioteket er med på prosjektet, sørger de for at flere får høre om tilbudet og at flere kan delta, sier Lunder.

Hun forteller at skolen og biblioteket er valgt som arenaer fordi disse når bredt ut og gir flere muligheten til å delta.

- Når aktiviteten skjer på et sted der foreldre, barn og ungdom allerede har en tilknytning, blir tilbudet mer tilgjengelig for alle og lettere å gjøre kjent. Skolen og biblioteket er også i barnas nærmiljø. Korte avstander betyr mye for at alle skal ha muligheten til å delta, fortsetter hun.

De 40 prosjektene som får støtte er svært varierte både når det gjelder type tiltak, tildelingsbeløp og samarbeidspartnere.

For å bidra til å styrke barn og unges tilhørighet vil Sparebankstiftelsen DNB:

  • Støtte eksisterende og nye arenaer knyttet til skole og bibliotek, der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke kompetansen sin.
  • Stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet.
  • Sette søkelyset på frivillighetens rolle for å skape tilhørighet for flere i lokalsamfunnet, og utforske hvordan denne rollen kan styrkes.

Les mer om støtteordningen «Arenaer for tilhørighet» på sparebankstiftelsen.no

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 4,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Linn C. Lunder

Linn C. Lunder

Leder for Nærmiljø og kulturarv +47 928 10 052