Gå videre til innhold
DNT Gjøvik og omegn får støtte til å introdusere nyankomne flyktninger for det norske friluftslivet. (Bildet er ikke knyttet til dette prosjektet). Foto: Per Hovland/DNT Gjøvik og omegn
DNT Gjøvik og omegn får støtte til å introdusere nyankomne flyktninger for det norske friluftslivet. (Bildet er ikke knyttet til dette prosjektet). Foto: Per Hovland/DNT Gjøvik og omegn

Pressemelding -

Ukraina-krisen: 25 millioner til tiltak for flyktninger i Norge

På grunn av krigen i Ukraina og den ekstraordinære flyktningstrømmen har Sparebankstiftelsen DNB hurtigbehandlet søknader om støtte til prosjekter for flyktninger til Norge. Nå tildeles 25,1 millioner kroner til 19 prosjekter i regi av lag og organisasjoner for å skape aktivitet og tilhørighet for barn og unge som har flyktet fra Ukraina eller andre land.

Blant prosjektene som får støtte er sommerferietilbud, svømming, dans og andre aktivitetstilbud, rekruttering av frivillige til flyktningerelatert arbeid, inkluderingstiltak, introduksjon til det norske friluftslivet og utstyr til idrett og friluftsliv.

Oppfordrer flere til å søke

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper aktivitet for barn og unge inntil 25 år, innenfor fire formålsområder: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Det gis støtte til prosjekter i stiftelsens geografiske kjerneområde på Østlandet. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB oppfordrer flere organisasjoner til å søke om støtte til tiltak i Norge for flyktninger fra Ukraina. Søknader som kommer inn vil bli behandlet fortløpende, slik at disse får kortere svartid enn det som normalt gjelder for søknader til stiftelsen.

Denne ordningen kommer som følge av den ekstraordinære situasjonen i Ukraina, men tiltakene som iverksettes kan omfatte alle flyktninger.

Mer informasjon om å søke støtte til tiltak i Norge for flyktninger fra Ukraina

Disse organisasjonene får støtte nå

Her er oversikten over tildelingene:

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Home-Start bidrar til å hjelpe familier i en sårbar fase. De driver et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier. Nå får de 8,9 millioner kroner i støtte til å oppskalere virksomheten for å kunne gi tilbud også til flyktninger, og til å rekruttere flere frivillige.

Redd Barna vil bidra til et nasjonalt løft for flyktninger i samarbeid med andre organisasjoner. De jobber for å sikre at barn på flukt får en så trygg og aktiv hverdag som mulig, og blir inkludert i lokalsamfunn i Norge på gode måter. De får en tildeling på 8 millioner kroner som blant annet skal brukes til aktiviteter for barn og unge på asylmottak og i lokalsamfunn, rekruttering og oppfølging av frivillige og produksjon av informasjonsmateriell til barn og foreldre på norsk, ukrainsk, og russisk.

Intempo har utviklet et pedagogisk, lekbasert verktøy for barnehagene som bidrar til å redusere språkbarrierer og dermed økt inkludering av blant annet flerspråklige barn. Nå tilpasses språkverktøyet til nyankomne barn fra Ukraina. Intempo får 2,75 millioner kroner i støtte til å gi språkverktøyet til barnehager og mottak. Flere språk kan føyes til, slik at barnehager som får barn med andre språk også kan inkludere dem.

New Amigos Norge har utviklet et brettspill, som gjør at folk kan lære språk og kultur av hverandre. Nå vil de utvikle en ukrainsk-norsk versjon av brettspillet og trykke opp eksemplarer som skal doneres til bibliotek, mottak, skoler og universiteter. I samarbeid med bibliotek over hele landet vil de utvide nettverket sitt av ukentlige språkkafeer og tilby brettspillet på ukrainsk-norsk, slik at ukrainere og norsktalende kan lære språk og kultur av hverandre. Brettspillet vil også benyttes på SFO for å knytte sammen ukrainske og norske barn og unge. New Amigos Norge får 400.000 kroner til prosjektet.

Norsk Folkehjelp Fredrikstad får 300.000 kroner i støtte til aktiviteter for nyankomne flyktninger i nærmiljøet. De vil sørge for lek og læring gjennom ulike ukentlige aktiviteter. Lokallaget har lang erfaring med å ramme inn og lage aktiviteter for sårbare, og særlig flyktninger.

Nissedal Frivilligsentral vil sammen med Røde Kors og kommunen legge til rette for at nyankomne flyktninger skal føle seg velkomne i kommunen, og at de får tilgang til aktiviteter, norsktrening og opplevelser. Frivilligsentralen får 100.000 kroner i støtte til prosjektet.

KUNST OG KULTUR

Musikkens studieforbund, som paraplyorganisasjon for 34 nasjonale musikkorganisasjoner, får 3 millioner kroner i støtte til å gjennomføre en koordinert innsats for å inkludere ukrainske flyktninger i relevante musikkaktiviteter. De skal inkludere deres nettverk i hele landet for å sørge for at det frivillige musikklivet kan inkludere de ukrainske (og eventuelt andre) nyankomne flyktningene på en god måte.

Nordic Black Theatre får 50.000 kroner i støtte til å arrangere kreative aktivitetsdager for ukrainske barn og foreldre. De vil sørge for et trygt, morsomt miljø for barn i alderen 3-11 år.

Asker Røde Kors får 20.000 kroner i støtte til breakdance-workshop og foto-workshop på Hvalstad mottak for enslige mindreårige flyktninger, inkludert utstilling av arbeider i Trafo kunsthall. Aktivitetene er tenkt som en tillitsskapende ramme rundt løpende aktiviteter på mottaket i regi av frivillige fra Asker Røde Kors.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Åretak roklubb får 120.000 kroner til sommerskoletilbudet "Færing på Oslofjorden - rotur for hele familien" for nyankomne flyktninger, i samarbeid med Frelsesarmeens familiegruppe på Grønland. De vil tilby trygge og stemningsfulle sommeropplevelser, hvor opplegget er sentrert rundt foreningens tradisjonsrobåter.

DNT Gjøvik og omegn får 50.000 kroner i støtte til å introdusere nyankomne flyktninger for det norske friluftslivet, turtradisjonen og naturen. Frivillige vil stå for gjennomføringen av introduksjonsdager til norsk friluftsliv.

Asker kommune, sektor for oppvekst og utdanning, Inkludering og Mangfold, Intro skal i samarbeid med DNT Asker Turlag legge til rette for at enslige mindreårige flyktninger, og andre flyktninger kan benytte seg av friluftslivet året rundt, og lærer å ferdes i naturen på riktig måte. Nå får de 50.000 kroner i støtte til utstyr til friluftsliv.

IDRETT OG LEK

Zuccarellostiftelsen får 450.000 kroner i støtte til å arrangere sommerleir for nyankomne flyktninger i samarbeid med Redd Barna. Organisasjonen ser et økende behov for ferieaktiviteter for barn som er gratis, men i år er behovet enda større, fordi det er lang sommerferie, og Norge tar imot mange flyktninger fra Ukraina. Tilbudet om sommerleir er tilgjengelige for alle, ikke kun for ukrainske barn, men det vil bli reservert plasser for nyankomne flyktninger. Sommerleiren foregår på dagtid hvor barna transporteres fra der de bor. Dette er et lavterskeltilbud for alle kan delta på aktiviteter som førstehjelpskurs, vannaktiviteter og krabbefiske.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo får 300.000 kroner i støtte til utstyr til Skattkammeret i Oslo og Bærum. Utstyret skal blant annet brukes til aktiviteter rettet mot barn og unge som har flyktet fra Ukraina. Skattkammeret er en utstyrssentral av sport- og fritidsutstyr som er gratis for barn og unge. I tillegg arrangerer de kostnadsfrie aktiviteter for barn, unge og deres familier.

Nannestad Idrettslag vil lage aktiviteter for unge flyktninger som er på beredskapshotell rundt Gardermoen. De får 150.000 kroner i støtte til å ha et lager av nytt og brukt treningsutstyr slik at de raskt kan stille et tilbud til barn og ungdom som trenger dette i en sårbar situasjon. Utstyr som er egnet for flerbruk, vil også inngå i BUA-ordning for utlån.

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb får 150.000 kroner i støtte til å gi tilbud om vannlek og svømmeopplæring til ukrainske barn på akuttmottaket i Lørenskog.

Lørenskog IL aktiviserer unge ukrainske flyktninger hvorav mange kommer til Lørenskog Kommune og er der kun i transitt i en kort periode. De vil gi barn og ungdom muligheten til lek, fotball, fysisk aktivitet og e-sport. I den forbindelse ønsker de å bidra med utstyr som kan de unge kan ta med videre, og får 150.000 kroner i støtte til dette.

Streetfootball Norway bidrar med gratis lavterskeltilbud for barn og ungdom som faller utenfor den organiserte idretten. Nå får de 150.000 kroner til organisering av treninger, turnering og sosiale aktiviteter for flyktninger.

Skien Nanbudoklubb får 60.000 kroner i støtte slik at flyktninger fra Ukraina skal kunne komme og trene gratis. Ungdomsskolen i nærheten skal være mottaksskole og barn og unge vil dermed ha et treningstilbud i nærmiljøet.

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Pressekontakt

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123