Gå videre til innhold
Sagene IF har fått flere tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB. Nå kan de også søke om støtte til drakter. (Foto: Mikkel Moe)
Sagene IF har fått flere tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB. Nå kan de også søke om støtte til drakter. (Foto: Mikkel Moe)

Pressemelding -

Vil hjelpe lag som trenger drakter og mangler sponsorer

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge, kan nå søke Sparebankstiftelsen DNB om midler.

Stiftelsen har opprettet en egen ordning der klubber og idretter uten sponsorer kan søke om støtte til drakter. Ordningen skal bidra til lagidentitet og idrettsglede.

- Vi ønsker å støtte mangfoldet i norsk idrett og klubber som fortjener mer oppmerksomhet. Draktordningen er åpen for alle, men vi vil prioritere idretter og foreninger som ikke allerede mottar sponsormidler, sier Steinar Sæthre, som jobber med området Idrett og lek i Sparebankstiftelsen DNB.

Gjennom de lokale tildelingene, har Sparebankstiftelsen DNB gjennom mange år bidratt med støtte til ulike prosjekter i idrettslag på Østlandet. Draktordningen kommer i tillegg, og skal gjøre det enklere for flere å skaffe drakter til barn og unge innenfor alle type idretter, fra hockey til håndball. Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

- Vi er opptatt av at alle skal ha muligheten til skikkelig utstyr og muligheten til å vise at de er et lag eller en klubb, med alt det innebærer av identitet, stolthet og samhold, sier Sæthre. Han mener potensialet er stort for at mange kan nyte godt av draktordningen.

Maksimal tildeling til et idrettslag under denne ordningen er 50.000 kroner.

Idrettslag som får støtte må ha et system for å sikre at draktene gjenbrukes.

Mer om draktordningen og kriterier for å søke støtte om støtte.

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Steinar Sæthre

Steinar Sæthre

Rådgiver, Idrett og lek +47 976 76 460